Projectaanvraag BE CIRCULAR ingediend

Op 14 mei 2019 hebben we een projectaanvraag ingediend in de oproep BE CIRCULAR van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Merci aan projectpartners Democo NV, Net Brussel, G Smeyers NV, Jacques Delens SA, Cirb_Cibg_Bric, Confederatie Bouw Brussel, De Watergroep en Krinkels voor het vertrouwen en engagement. We hopen alvast op een positieve evaluatie.

Meer info: yoeri.bellemans@opensource.brussels.

Het partnerschap van Opensource.Brussels creëert met een digitaal platform en gestandaardiseerde waterkraanopstellingen een aanvullend waternetwerk dat grote volumes niet-drinkbaar water ter beschikking stelt op bouwwerven (bronbemaling) en bij spoeling van leidingen door waterdistributeurs.

Actoren uit uiteenlopende economische sectoren (bouw, reiniging, groenonderhoud, landbouw, moestuinen) zijn voor hun basisprocessen afhankelijk van grote volumes water. Vandaag dienen velen van hen noodgedwongen terug te vallen op drinkbaar leidingwater, waarvan de kostprijs stijgt en het verbruik piekt tijdens periodes van droogte. Tegelijkertijd komen er in de bouwsector (tijdelijke bronbemaling) en waterdistributiesector (tijdelijke leidingspoeling) systematisch grote volumes niet-drinkbaar water ter beschikking die vandaag nog ongebruikt geloosd worden in de riolering. Opensource.Brussels wil aanbod en vraag van niet-drinkbaar water bij elkaar brengen en zo een einde maken aan de ecologische verspilling van een uitputtelijke grondstof die nefaste economische en ecologische gevolgen meebrengt voor de verschillende betrokkenen.

Opensource.Brussels is een combinatie van een low tech technologische ontwikkeling (digitaal platform + waterkranen) met een innovatief businessmodel. Via eenvoudige technologische ingrepen in de huidige aanpak kunnen we het verspilde water valoriseren. Dat gebeurt via drie principes van de circulaire economie: functionaliteit, korte keten en upcycling. Volgens het functionaliteitsprincipe dient de consument niet langer eigenaar te zijn van een eigen bevoorradingsinstallatie (grondwaterput of regenwatertank) en exploitatievergunning om toegang te hebben tot niet-drinkbaar water. De distributie gebeurt via korte keten: het ter beschikking gestelde water wordt niet langer vervoerd over een kostbaar netwerk van duizenden kilometers waterleidingen, maar wordt door de afnemer opgehaald aan de bron zelf (via eigen mobiele citerne in veegwagen, sproeiwagen, op tractor, gieter…). Daardoor gaan we het relatief zuivere water dat tot nu toe werd beschouwd als een afvalstof upcyclen tot een grondstof voor verschillende economische processen (reiniging, groenonderhoud, bouw en landbouw).

We creëren zo een duurzame meerwaarde op zowel economisch, ecologisch als sociaal vlak. Economisch zorgen we ervoor dat de factuur voor de bouwheer en aannemer daalt (lagere leidingwaterfactuur door recuperatie in eigen processen op de werf, lagere lozingsheffing door minder lozing). De verbruiker van grote volumes water krijgt toegang tot goedkoper water, en ook de maatschappij vaart er wel bij want er wordt minder relatief zuiver water naar het zuiveringsstation gevoerd (waardoor ook de efficiëntie daarvan stijgt).

Ecologisch besparen we op het grondwater en oppervlaktewater dat elders wordt opgepompt om leidingwater mee te produceren. Drinkbaar leidingwater wordt al te vaak oneigenlijk gebruikt voor bijvoorbeeld reiniging van openbare weg of besproeiing van groene ruimte. In een aantal toepassingen (groenonderhoud, landbouw, moestuinen) krijgt het lokaal opgepompte grondwater ook de kans om opnieuw lokaal te infiltreren.

De sociale meerwaarde ligt in het feit dat verschillende stakeholders (burgers, overheidsdiensten, bedrijven en organisaties) de kans krijgen om te participeren aan de oplossing van een abstracte uitdaging (namelijk de verlaging van onze gezamenlijke ecologische voetafdruk en rationeel waterverbruik). Iedereen kan een steentje bijdragen door zijn huidig gedrag aan te passen via het aanbod van Opensource.Brussels.

Opensource.Brussel creëert een aanvullend aanbod op dat van de waterdistributeurs (De Watergroep,…), in partnerschap met hen. We hebben geen weet van andere aanbieders van een alternatief niet-drinkbaar waternetwerk.

Het project wordt gedragen door een complementair partnerschap van een coördinerende projectverantwoordelijke (NoWayBack asbl/vzw), drie bouwbedrijven met tientallen bronbemalingsinstallaties die actief zijn in heel België, afnemers van grote volumes niet-drinkbaar water, één waterdistributeur, één communicatiepartner en één publieke partner die actief is op het vlak van smart cities.

Het project heeft reeds een eerste proof of concept gerealiseerd in januari 2019. In samenwerking met 2 partners en andere geïnteresseerde afnemers. Op een bouwwerf van Democo NV werden meerdere kuiswagens van Net Brussel, gemeente Schaarbeek, gemeente Molenbeek en Stad Brussel succesvol (snel en zuiver water) gevuld met het opgepompte bronbemalingswater. In de volgende fase willen we het digitaal platform en de waterkraanopstellingen ontwikkelen en testen in samenwerking met aanbod- en vraagkant van het water.

Het projectpartnerschap kreeg vorm in de aanloop naar een projectaanvraag bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE CIRCULAR 2019). De partners tonen zich bereid om de nodige inhoudelijke en financiële engagementen aan te gaan om de private cofinanciering te realiseren. Het dossier werd ingediend in de hoop om hiermee ook toegang te krijgen tot de nodige subsidies voor verdere ontwikkeling.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *