Test 4 – Tour & Taxis Brussel 26/9/2019

NoWayBack vzw en aannemer Van Laere organiseren een testmoment op donderdag 26 september 2019. Dan heeft u de mogelijkheid om kennis te maken met het aanvullende waternetwerk dat Opensource.Brussels op termijn wil uitrollen in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en erbuiten. Veegwagens, kolkwagens, sproeiwagens, betonwagens, brandweerwagens, mobiele waterciternes, emmers en gieters kunnen er gevuld worden met gezuiverd (zandvrij) grondwater afkomstig van de pompinstallatie die continu draait op deze werf. We willen op dat moment ook graag uw eerste feedback meenemen om u in de toekomst beter te kunnen bedienen en indien u het wenst verder te betrekken in het ontwikkelingsproces.

Leefmilieu Brussel voorziet aansluitend een infosessie over de nieuwe regelgeving en aanvraagmodaliteiten met betrekking tot tijdelijke grondwaterwinningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.