About

Opensource.Brussels en Bûûmplanters zijn twee projecten van de tweetalige vzw NoWayBack, gevestigd te Schaarbeek.

De asbl / vzw stelt zich tot doel om alle mogelijke belanghebbenden te informeren, sensibiliseren en activeren rond duurzaam beheer van ecosystemen en ecosysteemdiensten in het Brussels, Vlaams, en Waals Gewest, alsook internationaal. De vereniging wil daarbij sociale drempels verlagen en betrokkenheid verhogen.