Support

Dankzij jouw financiële steun willen we het opgepompte grondwater ook beschikbaar maken voor toepassingen in de wijk rondom de bouwwerf. Dat kan gaan bijvoorbeeld gaan over aanvulling van waterreserves van moestuinen, scholen en onderhoud van publieke groene ruimte door burgers. Daarvoor willen we de voorziene applicatie en standaardopstelling ook toegankelijk maken voor burgers.

Giften kunnen overgemaakt of overgeschreven worden aan de Koning Boudewijnstichting op rekening Bank van de Post IBAN BE10 0000 0000 0404 van de Stichting, met de vermelding ***019/1100/00312***.

Het Fonds Vrienden van NoWayBack wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB), met uitsluiting van elke andere formule.

Het Fonds Vrienden van NoWayBack vzw onderschrijft de Ethische code ontwikkeld door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be).