Mission

Opensource.Brussels wil zuiver leidingwater besparen door opgepompt maar ongebruikt grondwater beschikbaar te maken voor allerlei toepassingen.

Hoe?

  1. een technische opstelling ontwikkelen waardoor bruikbaar grondwater uit een tijdelijke of permanente bemalingsinstallatie op een gestandaardiseerde manier beschikbaar wordt gemaakt voor meerdere toepassingen  
  2. een applicatie ontwikkelen die het netwerk van tijdelijke en permanent beschikbaar grondwater in kaart brengt voor potentiële afnemers
  3. langs aanbodzijde bouwheren, aannemers en vastgoedbeheerders sensibiliseren en activeren om deze standaardopstelling toe te passen op hun werven (tijdelijke pompinstallaties) en in hun bouwwerken (permanente pompinstallaties)
  4. langs vraagzijde potentiële afnemers (netheid, groendienst, bouwsector, moestuin, burger…) sensibiliseren en activeren om het beschikbare grondwater te gebruiken in hun dagelijkse activiteiten

Waarom?

Door een volledig alternatief ‘ecosysteem’ van vraag en aanbod van grondwater op elkaar af te stemmen en te coördineren (van vergunningverlenende overheid, over aannemer tot eindgebruiker) verkleinen we de druk op het natuurlijke ecosysteem. Zo werken we samen aan de duurzame ontwikkeling en veerkracht van de samenleving.