EN / FR / CONTACT / FACEBOOK

Grondwaterbronnen in Brussel

Het Brussels Gewest kreunt onder hitte en droogte. Inwoners, organisaties, bedrijven en (lokale) overheden gebruiken dagelijks duizenden liters drinkwater om planten te besproeien en de (openbare) ruimte netjes te houden. Tegelijkertijd worden door bronbemaling op bouwwerven in de stad duizenden liters grondwater opgepompt en meteen weer geloosd in de riolering.

We kunnen samen de verspilling van waardevol leidingwater verminderen door het opgepompte grondwater te gebruiken voor de besproeiing van onze tuinen en poetswerken. Opgelet, het grondwater van bronbemaling is niet drinkbaar.

Voeg een grondwaterbron toe aan de kaart

Opensource.brussels heeft de ambitie bouwwerven met bronbemaling in kaart te brengen en de betrokken aannemers te vragen het opgepompte grondwater beschikbaar te maken voor de gemeenschap.

Je kan als burger, aannemer of bouwpromotor een werf met bronbemaling aanmelden via dit formulier.

Voeg alle gevraagde gegevens toe (contact,...) zodat de beschikbaarheid kan afgetoetst worden met de aannemer. De bron wordt op de onderstaande kaart gepubliceerd, met vermelding van de status (blauw: grondwater is beschikbaar / rood: grondwater is niet beschikbaar / grijs: beschikbaarheid aangevraagd).


Opensource.brussels

Door vraag en aanbod structureel op elkaar af te stemmen kunnen we verspilling van leidingwater verminderen. Zo vergroten we samen de veerkracht van onze stad om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.