Uitgelicht

incoming pictures

Doe mee met het waterbeleid in Brussel!

Heb jij ideeën over het waterbeheer in Brussel?

Doe mee aan het volgende inspraakmoment op 27 april van 18u tot 21u (via Zoom)!

Schrijf je in via https://leefmilieu.brussels/ om de link naar de meeting te ontvangen.

Meer informatie over voorgaande workshops: https://leefmilieu.brussels/themas/water/waterbeheerplan/waterbeheerplan-2022-2027

Eerste grondwatertankstation BXL

Opensource.Brussels Vanderlindenstraat Schaarbeek

Zopas ons eerste grondwatertankstation in het Brussels Gewest geopend. Tijdens de zomermaanden kan je gratis grondwater ophalen ter hoogte van de Vanderlindenstraat 30 te Schaerbeek 1030 Schaarbeek. Dit water is niet drinkbaar maar perfect bruikbaar om planten te sproeien, te kuisen en waterpistolen te vullen. Merci aan Wilo België/Belgique om een megapomp te installeren, Vanhout om het water beschikbaar te maken en onze homies van De Watergroep die ons supporten sinds dag 1. Zeg het voort, en kom wat water tanken!

Geplaatst door Opensource.brussels op Vrijdag 19 juni 2020

Test 4 – Tour & Taxis Brussel 26/9/2019

NoWayBack vzw en aannemer Van Laere organiseren een testmoment op donderdag 26 september 2019. Dan heeft u de mogelijkheid om kennis te maken met het aanvullende waternetwerk dat Opensource.Brussels op termijn wil uitrollen in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en erbuiten. Veegwagens, kolkwagens, sproeiwagens, betonwagens, brandweerwagens, mobiele waterciternes, emmers en gieters kunnen er gevuld worden met gezuiverd (zandvrij) grondwater afkomstig van de pompinstallatie die continu draait op deze werf. We willen op dat moment ook graag uw eerste feedback meenemen om u in de toekomst beter te kunnen bedienen en indien u het wenst verder te betrekken in het ontwikkelingsproces.

Leefmilieu Brussel voorziet aansluitend een infosessie over de nieuwe regelgeving en aanvraagmodaliteiten met betrekking tot tijdelijke grondwaterwinningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Projectaanvraag BE CIRCULAR ingediend

Op 14 mei 2019 hebben we een projectaanvraag ingediend in de oproep BE CIRCULAR van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Merci aan projectpartners Democo NV, Net Brussel, G Smeyers NV, Jacques Delens SA, Cirb_Cibg_Bric, Confederatie Bouw Brussel, De Watergroep en Krinkels voor het vertrouwen en engagement. We hopen alvast op een positieve evaluatie.

Meer info: yoeri.bellemans@opensource.brussels.

Het partnerschap van Opensource.Brussels creëert met een digitaal platform en gestandaardiseerde waterkraanopstellingen een aanvullend waternetwerk dat grote volumes niet-drinkbaar water ter beschikking stelt op bouwwerven (bronbemaling) en bij spoeling van leidingen door waterdistributeurs.

Actoren uit uiteenlopende economische sectoren (bouw, reiniging, groenonderhoud, landbouw, moestuinen) zijn voor hun basisprocessen afhankelijk van grote volumes water. Vandaag dienen velen van hen noodgedwongen terug te vallen op drinkbaar leidingwater, waarvan de kostprijs stijgt en het verbruik piekt tijdens periodes van droogte. Tegelijkertijd komen er in de bouwsector (tijdelijke bronbemaling) en waterdistributiesector (tijdelijke leidingspoeling) systematisch grote volumes niet-drinkbaar water ter beschikking die vandaag nog ongebruikt geloosd worden in de riolering. Opensource.Brussels wil aanbod en vraag van niet-drinkbaar water bij elkaar brengen en zo een einde maken aan de ecologische verspilling van een uitputtelijke grondstof die nefaste economische en ecologische gevolgen meebrengt voor de verschillende betrokkenen.

Opensource.Brussels is een combinatie van een low tech technologische ontwikkeling (digitaal platform + waterkranen) met een innovatief businessmodel. Via eenvoudige technologische ingrepen in de huidige aanpak kunnen we het verspilde water valoriseren. Dat gebeurt via drie principes van de circulaire economie: functionaliteit, korte keten en upcycling. Volgens het functionaliteitsprincipe dient de consument niet langer eigenaar te zijn van een eigen bevoorradingsinstallatie (grondwaterput of regenwatertank) en exploitatievergunning om toegang te hebben tot niet-drinkbaar water. De distributie gebeurt via korte keten: het ter beschikking gestelde water wordt niet langer vervoerd over een kostbaar netwerk van duizenden kilometers waterleidingen, maar wordt door de afnemer opgehaald aan de bron zelf (via eigen mobiele citerne in veegwagen, sproeiwagen, op tractor, gieter…). Daardoor gaan we het relatief zuivere water dat tot nu toe werd beschouwd als een afvalstof upcyclen tot een grondstof voor verschillende economische processen (reiniging, groenonderhoud, bouw en landbouw).

We creëren zo een duurzame meerwaarde op zowel economisch, ecologisch als sociaal vlak. Economisch zorgen we ervoor dat de factuur voor de bouwheer en aannemer daalt (lagere leidingwaterfactuur door recuperatie in eigen processen op de werf, lagere lozingsheffing door minder lozing). De verbruiker van grote volumes water krijgt toegang tot goedkoper water, en ook de maatschappij vaart er wel bij want er wordt minder relatief zuiver water naar het zuiveringsstation gevoerd (waardoor ook de efficiëntie daarvan stijgt).

Ecologisch besparen we op het grondwater en oppervlaktewater dat elders wordt opgepompt om leidingwater mee te produceren. Drinkbaar leidingwater wordt al te vaak oneigenlijk gebruikt voor bijvoorbeeld reiniging van openbare weg of besproeiing van groene ruimte. In een aantal toepassingen (groenonderhoud, landbouw, moestuinen) krijgt het lokaal opgepompte grondwater ook de kans om opnieuw lokaal te infiltreren.

De sociale meerwaarde ligt in het feit dat verschillende stakeholders (burgers, overheidsdiensten, bedrijven en organisaties) de kans krijgen om te participeren aan de oplossing van een abstracte uitdaging (namelijk de verlaging van onze gezamenlijke ecologische voetafdruk en rationeel waterverbruik). Iedereen kan een steentje bijdragen door zijn huidig gedrag aan te passen via het aanbod van Opensource.Brussels.

Opensource.Brussel creëert een aanvullend aanbod op dat van de waterdistributeurs (De Watergroep,…), in partnerschap met hen. We hebben geen weet van andere aanbieders van een alternatief niet-drinkbaar waternetwerk.

Het project wordt gedragen door een complementair partnerschap van een coördinerende projectverantwoordelijke (NoWayBack asbl/vzw), drie bouwbedrijven met tientallen bronbemalingsinstallaties die actief zijn in heel België, afnemers van grote volumes niet-drinkbaar water, één waterdistributeur, één communicatiepartner en één publieke partner die actief is op het vlak van smart cities.

Het project heeft reeds een eerste proof of concept gerealiseerd in januari 2019. In samenwerking met 2 partners en andere geïnteresseerde afnemers. Op een bouwwerf van Democo NV werden meerdere kuiswagens van Net Brussel, gemeente Schaarbeek, gemeente Molenbeek en Stad Brussel succesvol (snel en zuiver water) gevuld met het opgepompte bronbemalingswater. In de volgende fase willen we het digitaal platform en de waterkraanopstellingen ontwikkelen en testen in samenwerking met aanbod- en vraagkant van het water.

Het projectpartnerschap kreeg vorm in de aanloop naar een projectaanvraag bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE CIRCULAR 2019). De partners tonen zich bereid om de nodige inhoudelijke en financiële engagementen aan te gaan om de private cofinanciering te realiseren. Het dossier werd ingediend in de hoop om hiermee ook toegang te krijgen tot de nodige subsidies voor verdere ontwikkeling.

PERSBERICHT TEST 25/1

Opensource.Brussels nodigt de pers uit voor het testmoment op vrijdag 25 januari 2019 tussen 10u en 11u30. Op dat moment worden dienstwagens van verschillende Brusselse netheidsdiensten gevuld met het opgepompte grondwater van aannemer DEMOCO.

TEST 1 NET BRUSSEL DEMOCO 26 november 2018

TEST 3 – 25/1/2019

Opensource.Brussels wil zuiver leidingwater besparen door opgepompt maar ongebruikt grondwater beschikbaar te maken voor allerlei toepassingen in netheid, onderhoud, groen en bouw.

Opensource.Brussels nodigt je uit voor een testmoment in het kader van de proof of concept met Democo en Net Brussel op vrijdag 25 januari 2019 tussen 10u en 12u. De werf is gelegen in de Generaal Biebuyckstraat te Neder-Over-Heembeek. Mocht je willen deelnemen met jouw gieter, veegwagen of citerne, wees welkom, maar graag vooraf een seintje via e-mail.

Met deze proof of concept willen we stapsgewijs evolueren naar een projectvoorstel voor verder onderzoek, testing en uitrol van de aanpak in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.